دیروز ساعت ۵ بعدازظهر  محله جعفرآباد میزبان غیور مرد کرمانشاهی حاج محمد رزم بود. خبرهای رسیده  حاکیست استقبال مردمی از ایشان به حدی بود که خیابانهای  منتهی به محل سخنرانی بسته بود . سپس ایشان با حضور در جمع با شکوه مردم به ایراد سخنرانی پرداخته و از مردم  خونگرم و قدرشناس این محله تشکر نمودند در پایان مردم با سر دادن شعار  (ای رزم با درایت حمایت حمایت )از این کاندید مردمی اعلام حمایت نمودند.

در این مراسم حاج آقا رستگاری و دکتر علی ططری فرزند مرحوم اسماعیل ططری به حمایت از حاج محمد رزم  سخنرانی  و حمایت قاطع خود را اعلام نمودند

 منبع : faryadnews.com