سرویسهای ویژه ارائه شده برای سیم کارتهای اعتباری

نوشته شده توسط:داود رزم | ۲ دیدگاه

 درحال حاضر سرویسهای ویژه ارائه شده برای سیم کارتهای اعتباری عبارتند از:

انتظارمکالمه ، نمایشگر ، انتقال مکالمه ، پیام کوتاه ( SMS)، اینترنت همراه اول (GPRS) ، پیام چندرسانه ای MMS) )، مکالمه گروهی، همراهان اول ، انتقال اعتبار

 

انتظارمکالمه :

    با فعالسازی این سرویس ، مشترکین تلفن همراه می توانند در زمان مکالمه ، اگر تماس جدیدی با وی برقرارشد با در انتظار گذاشتن یکی از تماس ها ، پس از فشردن کلید برقراری ارتباط (دکمه سبزرنگ ) با دیگری مکالمه نمایند .

این سرویس برای تمامی مشترکین بصورت رایگان فعال بوده و استفاده ازآن صرفاَ نیازمند تنظیمات گوشی می باشد .

 

کد میانبر جهت فعالسازی : Send                                                                                        # 43*

کد میانبر جهت غیرفعالسازی:Send                                                                                 # 11 * 43 #

کد میانبر جهت بررسی :                                                                                                             Send # 43 # *

(Sony Ericsson)Setting CallsManage callsCall waiting 

 (SAMSUNG)Application Setting →Call → voice calls →Call wating→Activate

 

نمایشگر:

 با فعال بودن این سرویس رویت شماره تلفن تماس گیرنده امکانپذیر می شود.این سرویس برای تمامی مشترکین بصورت رایگان فعال است .

 
کد میانبر جهت فعالسازی :                                                                                                         Send  # 30 # *
 
 
 

انتقال مکالمه :

    با فعالسازی این سرویس مشترک تلفن همراه می تواند در حالات مختلف (جدول ذیل )شماره تلفن خود را روی شماره تلفن دیگری منتقل نماید. این سرویس برای مشترکین بصورت رایگان فعال می باشد لیکن درصورت تماس ، هزینه مکالمه از تلفن همراه مربوطه به شماره انتقال یافته ، برای مشترک محاسبه می گردد و استفاده از این سرویس ، صرفاً نیازمند تنظیمات بر روی گوشی می باشد.

انتقال تماس درهمه حالات (همیشه )

Divert always

انتقال تماس ، زمانیکه خط مشغول است

When busy

انتقال تماس ،هنگامیکه مشترک در دسترس نمی باشد

When not reachable

انتقال تماس ، زمانیکه مشترک پاسخگو نمی باشد

When no reply

کلیه انتقالها را حذف می نماید

Cancell all divert
 

کد میانبر جهت ایجاد سرویس انتقال برای تمام مکالمات :    Send                          #   11* Number*  21 **

کد میانبر جهت فعالسازی سرویس انتقال برای تمام مکالمات:Send                                                  # 11 *21*

کد میانبر جهت غیرفعالسازی سرویس انتقال برای تمام مکالمات: Send                                                 # 11*21 #

کد میانبر جهت حذف سرویس :Send                                                                                  #11*21# #

 

کد میانبر جهت ایجاد سرویس انتقال برای زمان اشغال بودن تلفن همراه :                               Send #Number*004**

کد میانبرجهت فعالسازی انتقال برای زمان اشغال بودن تلفن همراه :Send                                                  # 67**

کد میانبر جهت غیرفعالسازی انتقال برای زمان اشغال بودن تلفن همراه : Send                                                 # 67 #

 
 
 
 
 

فعالسازی سرویس انتقال برای تمام مکالمات :

 (Sony Ericsson)Setting calls divert callsVoicecallsانتخاب حالت Activate                                Number ok

   (Samsung)Setting→Application→Call→Voice calls→Call diver ting→انتخاب حالت→ Activate→           Numberok

 

پیام کوتاهSMS)) :

 

    با فعال بودن این سرویس امکان ارسال و دریافت پیام کوتاه برای مشترک تلفن همراه وجود خواهد داشت . سرویس مذکور برای کلیه مشترکین بصورت رایگان فعال بوده و استفاده از آن با اعمال تنظیمات بر روی گوشی امکانپذیرمی باشد.

                          (9891100500 +service centerText messageSetting Message)  

توجه :

   مشترکین تلفن همراه که تمایل به دریافت پیام کوتاه تبلیغاتی ندارند می توانند با سامانه اطلاع رسانی 09990 تماس حاصل فرمایند.

 
قطع سرویس :

   مشترکین می توانند با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات ارتباطی نسبت به تکمیل فرم مربوطه و ارائه مدارک لازم (اصل وتصویرکارت ملی، آخرین قبض پرداختی ) اقدام نماید.

 

اینترنت همراه اول(GPRS):

 با فعالسازی این سرویس ، امکان استفاده از اینترنت در هر موقعیتی ، حتی هنگام سفر ، برای مشترکین فراهم می گردد.

 
روشهای فعالسازی اینترنت همراه اول  (GPRS):

1.      ارسال پیام کوتاه بامتن عدد" 1 " به شماره 8088

2.      مراجعه به سایت همراه اول (www.mci.ir) ،خدمات مشترکین ، درخواست فعالسازی سرویس GPRS

 

 پس ازفعالسازی سرویس اینترنت (GPRS) باید نسبت به تنظیمات گوشی اقدام کنید.

دریافت تنظیمات گوشی :

1.ارسال نوع و مدل گوشی یا شماره سریال گوشی(IMEI) از طریق پیام کوتاه به شماره 8008

1.1. با وارد نمودنکد دستوری #  06 # *، سریال گوشی 15رقمی (IMEI) روی صفحه نمایشگر درج می گردد.
1.2. شماره سریال 15 رقمی گوشی(IMEI) را ازطریق پیام کوتاه به شماره 8008 ارسال نمائید.

2. مراجعه به سایت همراه اول (WWW.Mci.ir) ، منوی خدماتمشترکین ، ثبت نامGPRS ، تنظیماتGPRS,MMS

3. تنظیمات دستی از طریق وارد نمودن نقطه دسترسی همراه اول در منوی مربوطه در گوشی تلفن همراه

Value
ITEM
MCI - GPRS
Connection Name
GSM –GPRS/GPRS
Bearer
mcinet
APN
http://mci.ir
Home Page
192.168.194.073
WAP Proxy
9201
port
192.168.194.73
HTTP Proxy
8080
Port
 

درصورتی که گوشی مشترک، این سرویس را پشتیبانی نماید، ایشان می توانند به یکی از 2روش زیر به اینترنت متصل شوند.

1.    گوشی تلفن همراه

2.      اتصال گوشی تلفن همراه به رایانه pc ، رایانه شخصی Note book

نکته :

1. برای استفادهاز اینترنت همراه، به ترتیب فعالسازی سرویس و دریافت تنظیمات گوشی مورد نیاز است .

2. محاسبه هزینه کارکرد این سرویس بر مبنای کیلو بایت اطلاعات ارسالی و دریافتی می باشد که به طول زمان استفاده مرتبط نمی باشد.

3. مشترکین می توانند برای آگاهی از فعال بودن سرویس اینترنت ( (GPRS پیام کوتاه با متن عدد"0" را به شماره 8088 ارسال نمایند.

4. جهت آگاهی از مناطق تحت پوشش اینترنت ( GPRS) می توانید به سایت همراه اول WWW.MCI.IR)) ، خدمات مشترکین ، GPRS مراجعه نمائید.

5. در صورت یکطرفه شدن سیم کارت (بعلت بدهی ، .......) سرویس اینترنت نیز قابل استفاده نمی باشد .

6. با تغییرنام تلفن همراه ، سرویس GPRS قطع می گردد و مشترک جدید برای استفاده از سرویس مذکور می بایست مجدداً  آنرا فعال نماید.

7.بعضی از مدلهای گوشی تلفن همراه ، امکاناتی مانند اعلام موقعیت جغرافیائی (GPS) و یا اعلام وضعیت هواشناسی و..... بصورت اتوماتیک از بستر اینترنت همراه اول (GPRS) استفاده می نماید. در صورت عدم نیاز، مشترک می بایست منوهای مذکور در گوشی تلفن همراه خود را غیرفعال نماید.

قطع سرویس :

1.ارسال پیام کوتاه با متن " 5" به شماره 8088

2.مشترکین می توانند به دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه و نسبت به تکمیل فرم مربوطه و ارائه مدارک لازم اقدام نمایند.

 

سرویس پیام چندرسانه ای (MMS) :

 با فعالسازی این سرویس امکان ارسال و دریافت پیام چندرسانه ای وفایل صوتی وتصویری برای مشترکین امکانپذیر می گردد.

روش فعالسازی :

   مشترکین به دفاترخدمات ارتباطی مراجعه و فرم درخواست (تعهدنامه) را تکمیل و مدارک لازم (اصل وتصویرکارت ملی و آخرین قبض ) را ارائه می نمایند. 

 
یادآوری :

1.     پس از فعالسازی سرویس MMS، در صورت عدم دایری سرویس GPRS، سرویس مذکور نیز به طور همزمان فعال می گردد.

2.در صورت نقل و انتقال تلفن همراه ، سرویس چند رسانه ای قطع گردیده و دایری مجدد آن منوط به درخواست مالک جدید می باشد.

قطع سرویس پیام چندرسانه ای MMS) ):

   مشترکین به یکی ازدفاترخدمات ارتباطی مراجعه و نسبت به تکمیل فرم و ارائه مدارک لازم (اصل وتصویرکارت ملی، آخرین قبض پرداختی)  اقدام می نمایند.

 

سرویس شماره گیری ثابت(Fixed Dialling) :

 

با فعالسازی این سرویس مشترکین می توانند ، امکان شماره گیری با سیم کارت خود را صرفا"به تعداد مشخص و معین (این تعداد با توجه به گوشی تلفن همراه بین 15الی 25شماره متغیر می باشد) محدود نمایند . این سرویس برای تمامی مشترکین فعال بوده و فقط نیاز به اعمال تنظیمات در گوشی دارد.

 ( Nokia) Setting→cost setting→Fixed dialling→on یا Number→ok

(Sumsung) Setting→ Security→Fixed dialling mode→on                                         
 
 

مکالمه گروهی:

   با فعالسازی این سرویس مشترکین تلفن همراه می توانند بصورت همزمان با چند نفر (حداکثر 5نفر) مکالمه نموده بصورتی که تمامی افراد حاضر در این تماس امکان صحبت نمودن وشنیدن صدای سایر افراد را داشته باشند.

سرویس شامل گروههای (5+1) نفراست که یک نفر به عنوان میزبان و 5 نفر نیز به عنوان افراد دعوت شده مکالمه گروهی می باشند.

 
فعالسازی سرویس :

   این سرویس برای تمامی مشترکین تلفن همراه دایمی و اعتباری فعال می باشد.

 
قطع سرویس :
 

   مشترک یا وکیل قانونی با مراجعه به دفاترخدمات ارتباطی و تکمیل فرم و ارائه مدارک لازم (اصل و تصویرکارت ملی ، ارائه وکالتنامه ها ، درصورت مراجعه وکیل ) اقدام نماید.

 

همراهان اول:

 

   مشترکین تلفن همراه می توانند با استفاده از سرویس همراهان اول  5 نفر از اعضای خانواده ویا دوستان خود را در لیست همراهان اول خود قرار داده و در مدت زمانی  3 ماهه از 20 درصد تخفیف در مکالمه با این شماره تلفن ها بهره مند گردند.

 

روش فعالسازی سرویس همراهان اول :

 

1.              ارسال پیام کوتاه بدون متن به شماره 8920

2.              تماس با تلفن گویا (IVR) ، تماس باشماره 444 (اعتباری)

3.              ارسال کد میانبر

(USSD)               # 1*131*

 

سرویس انتقال اعتبار:

با استفاده از این سرویس مشترکین تلفن همراه اعتباری می توانند مبلغ اعتبار مورد نظر خود را به شماره دیگری انتقال دهند.

 

روش  انتقال اعتبار:

 

1.روش کدهای میان بر(USSD)

 
با ارسال کد میانبر با فرمت ذیل می توان اعتبار مورد نظر را انتقال داد:
 
                        OK # (********9891 ) شماره مشترک دریافت کننده   *میزان اعتبار * رمزانتقال *132*
 

پس از ارسال کد میانبر فوق برای انتقال دهنده  ارسال می گردد و در صورت تایید ایشان ، انتقال اعتبارانجام می گردد.

رمزانتقال : مشترکینبرای دریافت رمزانتقال ( 8 رقمی ) ، یک پیام کوتاه بدون متن به شماره 8910   ارسال می گردد.

پس از ارسال کد میانبر فوق برای انتقال دهنده ارسال می گردد و در صورت تایید ایشان ، انتقال اعتبار انجام نمایند.

 
 2. تلفن گویا:

1.     تماس با تلفن گویا 444

2.     انتخاب کلید انتقال اعتبار

3.     وارد نمودن شماره تلفن همراه (******** 091)

4.     وارد نمودن رمزانتقال

5.     وارد نمودن مبلغ مورد نظر

6.     شماره توسط تلفن گویا اعلام می گردد.

7.     هزینه انتقال توسط تلفن گویا اعلام می گردد.

8.     انتخاب کلید تایید و پایان عملیات انتقال اعتبار

 

            رمزانتقال :  مشترکین برای دریافت رمز انتقال ( 8 رقمی ) ، یک پیام کوتاه بدون متن به شماره 8910 ارسال و در صورتیکه رمزعبور را تغییر داده ، لکن امکان دسترسی به رمز عبور را نداشته باشند، می توانند به یکی از دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه و با ارائه مدارک لازم (اصل کارت ملی ) نسبت به دریافت رمز اقدام و سپس رمز دریافتی را تغییر دهند.

 

در انتقال اعتبار به نکات زیر توجه فرمایید:

1.     در هر بار انتقال ، مشترک می تواند مبلغی بین 10000 الی 100000 ریال را به شماره دیگر انتقال دهد.

2.     مشترک باید بعد از انتقال وجه 5000 ریال اعتبار داشته باشد اگر کمتر باشد انتقال انجام نمی شود.

3.     کارمزد این سرویس 400 ریال می باشد .

4.     قبل از شماره مشترک حتماً شماره 98 را  قرار دهید به طور مثال98919¬¬¬¬¬¬¬

5.   اگر خط مشترک انتقال دهنده در  وضعیتهای سلب امتیاز (pool) ، لیست سیاه (Blak list) ، یکطرفه (Suspend) ، غیرفعال (Disable) ، خط صفر (Idle) باشد امکان انتقال اعتبار  وجود ندارد.

6.   پس از ارسال درخواست انتقال برای مشترک پیامی مبنی بر تایید انتقال ارسال می شود و اگر مورد قبول انتقال دهنده بوده با عدد یک انتقال را  تایید می نماید . ( ارسال ازطریق کد میانبر)

7.   در صورتی که دریافت کننده اعتبار بعلت اتمام مبلغ در وضعیت یکطرفه ( Suspend) باشد مبلغ مورد نظر به اعتبار ایشان اضافه گردیده و زمان انتقال یافته نیز به زمان اعتبار قبلی مشترک اضافه و وضعیت مشترک فعال می گردد.

8.   در صورتی که دریافت کننده اعتبار بعلت اتمام مدت زمان اعتبار در وضعیت غیرفعال (Disable) باشد ، مبلغ مورد نظر انتقال یافته و زمان اعتبار انتقال یافته نیز از همان روز انجام انتقال ، برای ایشان محاسبه می گردد.

9.     در صورتی که مشترک دریافت کننده در حالات صفر (Idle) و یا سلب امتیاز ( pool ) باشد امکان دریافت اعتبار  وجود ندارد .

10.در صورتی که سیم کارت دریافت کننده قطع باشد انتقال وجه انجام می پذیرد ، لیکن پیامک برای دریافت کننده ارسال نمی شود .

11.در صورتی که گوشی تلفن همراه مشترک دریافت کننده خاموش باشد نیز انتقال انجام می شود و پس از روشن نمودن تلفن همراه چنانچه پیام ارسالی در شبکه موجود باشد پیام به ایشان تحویل می گردد.

12.هر یک از مشترکین در طول 24 ساعت می توانند 5 بار عملیات وجه را انجام دهند.

13.حداکثر انتقال وجه در 24 ساعت 100000ریال می باشد .

14.هر یک از مشترکین در طول ماه می توانند 30 بار عملیات انتقال وجه را انجام دهند.

2 نظر

 1. نظرات کاربران:

     Ernestine در ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ - ۱۶:۱۱:۵۳
  Hi there! This is my 1st comment here so I just wanted to give
  a quick shout out and say I really enjoy reading through your posts.
  Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the same topics?
  Thanks a lot!

     Myrna در ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ - ۲۲:۱۱:۳۳
  Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend
  your website, how can i subscribe for a blog website?
  The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted
  of this your broadcast provided bright clear concept


  نوشتن دیدگاه

themedesigner511.2 <-ptitle-> <-meta->
 

خوش آمدید : <-cuser->
پنل کاربری | خروج از سیستم
vcppollنظرسنجی
<-q->

<-option-> <-ctext->

+ مشاهده نتایج


vcpadminsنویسندگان
blockright2بلوک سبز
<-bcontent->
blockright3بلوک آبی
<-bcontent->

  topblock1بلوک بالا
<-btitle->
<-bcontent->
vcpflasttopicsآخرین ارسال های تالار
آخرین ارسال های تالار
هیچ ارسال جدیدی برای تالار گفتمان وجود ندارد .
عنوان پاسخ بازدید توسط
<-fptitle-> <-fpreps-> <-fpvisits-> <-fpopener->
<-title->
<-content->

:: ادامه مطلب:: لینک ثابت
مطالب مرتبط :
:: <-reltitle->
نویسنده : <-w->
تاریخ : <-pdate->
بازدید : <-visits->
نظرات : <-ncmts->
پیام سیستم
هیچ مطلبی در این صفحه وجود ندارد .
<-pncmts-> دیدگاه نوشته شده است! می توانید دیدگاه خود را بنویسید

<-cname-> مدیر سایت در تاریخ : <-cdate-> - - گفته است :
<-ctxt->
پاسخ شما : <-crep->

هیچ نظری برای این مطلب وجود ندارد ! اولین نفر باشید ...

دیدگاه خود را به ما بگویید

نظر شما :

#captcha#

botblock1بلوک پایین
<-btitle->
<-bcontent->